Veessen-Wapenveld
Project omschrijving

In opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe wordt door Combinatie IJsselweide (Boskalis en Van Hattum en Blankevoort) de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld gerealiseerd als onderdeel van het project Ruimte voor de Rivieren. Het project bestaat uit het realiseren van een tweetal dijken van ca. 8km met een in- en uitlaatconstructie en diverse civiele constructies.

Rol Probeon: aangesteld voor de rol als KAM-coördinator is de primaire rol om middels interne audits te borgen dat er voldaan wordt aan de opgestelde kwaliteitsdocumenten en daarnaast het systeem en de procedures verder te ontwikkelen. Tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het Projectmanagementplan en het opzetten en doorvoeren van een project breed verbeterproces

Extra informatie