Review verificatiedossier
Project omschrijving

In het kader van Ruimte voor de Rivieren realiseert Volker InfraDesign het integrale ontwerp voor een aantal projecten. Om te borgen dat het verificatiedossier sluitend is bij de geleverde ontwerpdocumenten is Probeon gevraagd om voor één van deze projecten een objectieve review uit te voeren op het verificatierapport. Probeon zal hierbij in eerste instantie vaststellen of de eisen op zichzelf te verifiëren zijn en of de gehanteerde verificatiemethode leidt tot het kunnen vaststellen of aan de eis wordt voldaan. Tevens zal worden beschouwd of er middels de gerelateerde bewijslast daadwerkelijk invulling wordt gegeven aan de eisen.

Extra informatie