Haak om Leeuwarden Zuid
Project omschrijving

In opdracht van RWS heeft Combinatie De Heak Súd (KWS en Van Hattum en Blankevoort) de Haak om Leeuwarden Zuid gerealiseerd. Door middel van een nieuw verkeersknooppunt en 23 nieuw gerealiseerde kunstwerken wordt het zuiden van Leeuwarden opnieuw ontsloten.

Rol Probeon: aangesteld als Procesmanager binnen de discipline Civiel om alle zaken omtrent risico’s, raakvlakken, afwijkingen en keuringsregistraties. Na een organisatiewijziging is de rol gewijzigd en was Probeon integraal verantwoordelijk voor het bewaken en afhandelen van de geconstateerde afwijkingen.

Extra informatie