“Een goed product is het resultaat van een goed doorlopen proces”

PROBEON
Procesmanagement Kwaliteitsmanagement Advieswerkzaamheden Workshops & presentaties

Probeon staat voor Projectbeheersing en Ondersteuning en is opgericht naar aanleiding van de toenemende vraag voor een procesmatige benadering binnen complexe technische projecten. De werkzaamheden komen met name voort uit de moderne contractvormen (UAV-GC), maar is ook uitstekend toepasbaar op de reguliere contractvormen, wanneer het gaat om een systematische aanpak.

Contact Projecten

Probeon

projectbeheersing & ondersteuning

Projecten zijn veelal te groot en complex om hier een goed overzicht op te houden. Door een juiste opdeling van het project in objecten en activiteiten en een goede beheersing van de onderlinge raakvlakken is een project veel beter te sturen. Probeon ondersteunt u bij het inrichten van uw project, op basis van een integraal systeem en onderliggende procedures, zodat de realisatie beheersbaar blijft. Ook biedt Probeon de mogelijkheid om een kwaliteitssysteem te beoordelen en te toetsen.

Door de ervaring aan zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde kan PROBEON beide zijden bedienen en levert daarmee een toegevoegde waarde door het project vanuit een andere “bril” te bekijken.

procesmanagement Probeon

Procesmanagement

Om een project op een juiste wijze te kunnen beheersen is een goed overzicht noodzakelijk.

lees verder
Kwaliteitsmanagement Probeon

Kwaliteitsmanagement

Probeon heeft een ruime ervaring in het uitvoering van audits.

lees verder
Advieswerkzaamheden Probeon

Advieswerkzaamheden

Probeon een 10 stappenplan opgezet om uw project slagkrachtig van start te laten gaan.

lees verder
Workshops & Presentaties Probeon

Workshops & Presentaties

Probeon kan, door actuele projectervaring uw organisatie workshops/presentaties.

lees verder

Procesmanagement

Procesmanagement Friesland

Om een project op een juiste wijze te kunnen beheersen is een goed overzicht noodzakelijk. Veelal vindt primaire sturing plaats op gebied van techniek, planning en geld en is er minder aandacht voor proces. Hierdoor ontbreekt een overzicht van alle procedures en de onderlinge relaties wat vaak tot knelpunten leidt tijdens de realisatie. Denk hierbij aan afwijkingen/negatieve bevindingen (audits opdrachtgever) tot zelfs uitgestelde betalingen en boetes. Een goed begin hierbij is het halve werk. PROBEON is uitstekend in staat om bij uw start-up een doorkijk te geven over het gehele project om zo uw systeem en procedures optimaal in te richten. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere; verificaties, afwijkingen, wijzigingen, risico’s, raakvlakken, financiën en vergunningen. Een onderdeel dat pas vaak later in het traject wordt opgepakt is opleveren

Eventuele functie waarbij aan gedacht kan worden zijn:

 • Adv./Manager Projectbeheersing
 • Risicomanager
 • Adv. Systems Engineering
Afspraak maken

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Friesland

Eenmaal een systeem en procedures opgezet en geïmplementeerd, is het van belang om te borgen dat tijdens de realisatie van het project hieraan voldaan wordt. PROBEON heeft een ruime ervaring in het, op basis van een opgesteld risicodossier, opzetten van audit- en toetsplanningen en het uitvoeren van audits.

Audits op het gebied van een opgezet Project Kwaliteitssysteem alsmede het uitvoeren van audits op gebied van de ISO9001:2008.

PROBEON heeft zich aangemeld voor de cursus LEAD AUDITOR op basis van NEN-ISO9001. Hiermee wordt de waarde en het belang van het opzetten en hanteren van een kwaliteitssysteem onderstreept. Bij het behalen van het certificaat voor Registerd Lead Auditor levert PROBEON een toegevoegde waarde bij het voeren of bijzitten van (externe) audits en is tevens bevoegd om namens certificerende instanties het kwaliteitssysteem van organisaties te beoordelen.

Eventuele functies waarbij gedacht kan worden zijn:

 • Kwaliteitsmanager
 • Toetscoördinator
 • Auditor / Toetser

Probeon is betrokken geweest bij tal van opdrachten voor o.a. Provincie Friesland, Waterschap Vallei & Veluwe en RWS

Bekijk de projecten

Advieswerkzaamheden

Advieswerkzaamheden Friesland

Uiteraard is het ook mogelijk om uw huidige systemen en procedures door PROBEON te laten beschouwen. Denk hierbij aan uw kwaliteitssysteem, maar ook bijvoorbeeld aan het integreren van systems engineering binnen uw organisatie en/of project. Hierbij is het soms wenselijk om door iemand van buiten de organisatie of het project een objectieve toets te laten uitvoeren. Tevens heeft PROBEON een 10 stappenplan opgezet om uw project slagkrachtig van start te laten gaan.

Eventuele functies/rollen waarbij gedacht kan worden:

 • Adviseur Systems Engineering
 • Beoordelen/schrijven van EMVI stukken
 • Advies bij het inrichten van projectteams
 • Toetsen van o.a. Project Kwaliteitssysteem en Kwaliteitsdocumenten

Workshops & Presentaties

Workshops & Presentaties Probeon Ondersteuning

Naast projectmatige inzet is er uiteraard ook een mogelijkheid om de interne kennis op gebied van proces- en kwaliteitsmanagement te vergroten. Probeon verzorgt hiervoor workshops en presentaties op basis van actuele projectervaring.

Op basis van uw behoefte en diepgang zal de inhoud van de presentatie/workshop worden afgestemd. Aan mogelijke onderwerpen valt te denken aan:

 • Algehele projectbeheersing
  • - Hoe vertaal ik de vraagspecificatie en mijn Kwaliteitssysteem naar een juist Projectkwaliteitssysteem
 • Systems Engineering
  • - SBS, WBS, Eisenanalyse, Systeemanalyse, Verificatieplannen en -rapporten
 • Kwaliteitsmanagement
  • - Afwijkingen (constateren, registeren, opheffen en voorkomen)

Nieuws

Probeon Nieuwsoverzicht
 • Maart 2016
 • Probeon procesmanager voor N31 Harlingen

  Probeon vervult rol als procesmanager voor N31 Harlingen

  Namens Ballast-Nedam vervult Probeon de rol van Procesmanager voor het project N31 Traverse Harlingen. De Procesmanager is hierbij verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing.

  (Zie projecten voor een nadere projectbeschrijving)

 • Oktober 2015
 • Probeon bestaat 1 jaar!

  PROBEON bestaat 1 jaar!

  Sinds de oprichting van PROBEON, op 01-10-2014, hebben we al mooie opdrachten mogen realiseren. Zo hebben we organisaties als externe KAM-adviseur ondersteund bij de implementatie van de ISO9001 en het Proces- en Kwaliteitsmanagement mogen uitvoeren voor diverse projecten.

  Lees verder X

  Naast de inhoudelijke projecten heeft ook de ontwikkeling van PROBEON zelf niet stilgestaan. In het kader van een professionele uitstraling is in juni 2015 de huidige website gelanceerd. Maar ook op gebied van kwaliteitsmanagement heeft PROBEON zich ontwikkeld door zich te certificeren voor QMS Auditor / Lead Auditor op het gebied van ISO9001:2008.

  We kijken uit naar het komende jaar waarin we ons verder willen ontwikkelen op gebied van ISO9001:2015, NEN15288 en NEN14001 en uiteraard willen bijdragen aan de realisatie van mooie projecten.

  PROBEON bedankt al haar relaties voor het gestelde vertrouwen en hoopt ook in de toekomst opnieuw van dienst te kunnen zijn op gebied van Projectbeheersing, Kwaliteitsborging of Auditing.
 • Augustus 2015
 • Probeon QMS Auditor / Lead Auditor certificaat

  QMS Auditor / Lead Auditor certificaat

  PROBEON haalt haar certificaat voor QMS Auditor / Lead Auditor op het gebied van ISO9001:2008. Met het behalen van het certificaat toont zij aan dat er een gedegen kennis aanwezig is op gebied van de ISO9001.

  Doel van het doorlopen van de betreffende cursus was om in projecten een betere relatie te kunnen leggen tussen projectbeheersing/procesmanagement en kwaliteitsmanagement.

  Lees verder X

  Veelal is dit bij bedrijven nog niet eenduidig geïntegreerd, wat leidt tot een projectplannen welke niet aansluiten bij het KAM-systeem van de organisatie. Helemaal als het gaat om bijvoorbeeld combinaties van aannemers en het opzetten van een projectkwaliteitsplan. Ook komt het met regelmaat nog voor dat het KAM-systeem niet is opgezet voor bijvoorbeeld D&C-contracten. Wie is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de uiteindelijke verificatie en/of keuring, het goedkeuren van afwijkingen enz? En zijn de “standaard” keuringsformulieren wel toereikend genoeg?

  Naast de bovengenoemde activiteiten biedt PROBEON een toegevoegde waarde bij het opzetten van een (project)kwaliteitssysteem, maar ook bij het (onafhankelijk) toetsen ervan. Tevens mag PROBEON nu zogeheten 3e partij audits uitvoeren namens certificerende instellingen zoals Veritas en kan zij namens een opdrachtgever, bijv. RWS/Provincie/Waterschap, optreden als Lead Auditor en audits uitvoeren bij de aannemer.

  Hoewel de ervaring met name is opgedaan binnen de infrastructurele sector beperkt projectbeheersing en kwaliteitsmanagement niet tot deze sectoren. Denk bijvoorbeeld ook aan utiliteitsbouw.
 • Juni 2015
 • Probeon Website Operationeel

  Website operationeel

  Vandaag presenteert PROBEON haar nieuwe website. Hoewel de organisatie sinds 01-10-2014 actief is was er tot dusver nog geen website beschikbaar met actuele informatie en diensten. Net als bij vele projecten is hier ruime tijd in het voortraject gestoken ten einde tot een goed resultaat te komen. In samenwerking met Mooiwurk.nl is een website ontworpen welke aansluit bij de kenmerken van PROBEON.

 • Juni 2015
 • Probeon ISO 9001

  ISO9001:2008

  Probeon is opnieuw door CLAFIS gevraagd om te ondersteunen bij het hercerticificeringstraject in het kader van de ISO9001 welke in juni 2015 plaats zal vinden. Probeon toetst hierbij vooraf in hoeverre er voldaan is/wordt aan het opgestelde handboek en CLAFIS ondersteunen tijdens de externe audit.

 • Mei 2015
 • Probeon Lead Auditor

  Lead auditor

  Probeon heeft zich ingeschreven voor de cursus CERTIFIED LEAD AUDITOR. Bij het goed doorlopen van de cursus zal Probeon officieel gecertificeerd zijn om namens certificerende instellingen audits uit te voeren in het kader van de ISO9001. Verwachting is dat het certificaat begin juli behaald is.

 • Februari 2015
 • Probeon Procesmanager Heijmans

  Probeon vervult rol als procesmanager

  Namens Heijmans vervult Probeon de rol van Procesmanager voor het project Verdiepte ligging Drachtsterweg te Leeuwarden incl. de realisatie van het aquaduct. De Procesmanager is hierbij verantwoordelijk voor de integrale projectbeheersing en maakt onderdeel uit van het kernteam.

Contact

Probeon Contactgegevens

Mocht u naar aanleiding van onze informatie en mogelijkheden benieuwd zijn wat Probeon voor uw project en/of organisatie kan betekenen, dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Adresgegevens

Hesselingen 32
7944 HR Meppel

☏ 06-20742627
✉ info@probeon.nl

Volg Probeon online

  

Contactformulier